Thông tư 68/2019/TT-BTC – Hành lang pháp lý HĐĐT vững chắc

Thông tư 68/2019/TT-BTC đã chính thức ra đời, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử. Thông tư 68/2019/TT-BTC ra đời được xem là hành lang pháp lý vững chắc để thực hiện việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Thông tư 68/2019/TT-BTC tạo căn cứ vững chắc để sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử đã được ban hành từ cuối năm 2018 đến nay đã hơn một năm, trong thời gian đó tất cả các bên liên quan như cơ quan Thuế, cộng đồng doanh nghiệp và cả các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đều rất mong đợi thông tư hướng dẫn để các chính sách sớm được đưa vào triển khai áp dụng.

Sau hơn một năm chờ đợi, ngày 30/9 vừa qua, Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019 nhằm hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 119/2018 về hóa đơn điện tử. Sự ra đời của Thông tư 68/2019/TT-BTC được xem là một căn cứ pháp lý rất quan trọng để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp hóa đơn điện tử. Theo đó, các doanh nghiệp đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị các điều kiện như xây dựng hệ thống, xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, hoàn thiện phần mềm hóa đơn điện tử, triển khai các kênh thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện cho cộng đồng doanh nghiệp,…

thông tư 68/2019/tt-btc

Thông tư 68/2019/TT-BTC cũng đưa ra các quy định cho các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Qua đó, các nhà cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử sẽ phải đáp ứng một số điều kiện về hạ tầng kết nối, phần mềm, kinh nghiệm triển khai, lực lượng hỗ trợ doanh nghiệp… Có thể nói, việc này giúp cho cơ quan Thuế và cộng đồng doanh nghiệp lựa chọn được các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn, tin cậy và uy tín để triển khai thực hiện hóa đơn điện tử.
Việc giải thích, bổ sung các quy định về hóa đơn điện tử đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định và thực hiện một cách dễ dàng.

Thời hạn bắt buộc sử dụng HĐĐT theo Thông tư 68/2019

Theo quy định của Nghị định 119/NĐ-CP và Thông tư 68/TT-BTC, đến ngày 01/11/2020 là thời hạn cuối cùng để 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc.
Đối với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các thành phố lớn sẽ sớm hoàn thành việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử ngay trong năm 2019 để đáp ứng yêu cầu phát triển và sử dụng hóa đơn.

Hiện tại, các Nghị định, Thông tư cũ về hóa đơn điện tử vẫn có hiệu lực thi hành, tuy nhiên, kể từ ngày 01/11/2020 việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ áp dụng theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019.
 

https://kienthucchung.net/nhung-thong-tin-huu-ich-ve-quan-tri-doanh-nghiep-ma-ban-nen-biet/

https://kienthucchung.net/nhung-dieu-can-biet-ve-cong-thanh-toan-truc-tuyen/

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*