Những thông tin hữu ích về quản trị doanh nghiệp mà bạn nên biết

Công tác quản trị luôn đóng vai trò quan trọng đối với các cơ quan, tổ chức và cả quốc gia, cộng đồng. Đối với những doanh nghiệp, việc quản trị được thực hiện tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạt động một cách khoa học, ổn định và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và lâu dài. Vậy quản trị doanh nghiệp là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về quản trị doanh nghiệp và những thông tin hữu ích liên quan đến nó.

Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, cơ chế, quy định mà thông qua đó doanh nghiệp được điều hành và kiểm soát. Quản trị doanh nghiệp liên quan đến việc cân bằng lợi ích của các bên liên quan chẳng hạn như cổ đông, người quản lý, nhà cung cấp, khách hàng, người xuất vốn, chính phủ và cộng đồng.

Những thông tin hữu ích về quản trị doanh nghiệp mà bạn nên biết

Quản trị doanh nghiệp cũng giúp lập ra các nguyên tắc nhằm đạt được mục tiêu của công ty, bao gồm tất cả các lĩnh vực quản trị từ kế hoạch thực hiện, quy trình kiểm soát nội bộ cho đến việc đo lường hiệu quả và việc công bố thông tin trong công ty. 

Chức năng của quản trị doanh nghiệp

Quản trị trong doanh nghiệp bao gồm  4 chức năng chính đó là: Chức năng kế hoạch và dự báo, Chức năng tổ chức thực hiện, Chức năng kiểm tra kiểm soát và ra các quyết định điều chỉnh, Chức năng lãnh đạo, chỉ đạo.

Những thông tin hữu ích về quản trị doanh nghiệp mà bạn nên biết

Chức năng kế hoạch và dự báo: Đây là chức năng cơ bản và đầu tiên của quá trình quản trị doanh nghiệp. Chức năng này giúp doanh nghiệp dự báo các nội dung như: Tình hình và các môi trường bên trong, bên ngoài doanh nghiệp, xây dựng mục tiêu, các nguồn lực cần có, trách nhiệm của các bên liên quan, các công việc chi tiết được thực hiện trong phạm vi nguồn lực và thời gian sẵn có, các điều kiện để hoàn thành được các mục tiêu đã đặt ra,…

Chức năng tổ chức thực hiện: Chức năng này bao gồm các công việc như: Tổ chức thực hiện kế hoạch, phân công nhân lực, phân công công tác, phân bổ nguồn lực theo từng cá nhân, nhóm người, bộ phận chức năng trong một doanh nghiệp. 

Chức năng kiểm tra kiểm soát và ra các quyết định điều chỉnh: Chức năng này thực hiện việc kiểm tra, theo dõi quá trình hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc thiết lập hệ thống thông tin quản lý và thu thập các thông tin cần thiết nhằm nắm bắt tình hình thực tế các công việc so với kế hoạch đã đề ra. Chức năng này rất quan trọng, đảm bảo kế hoạch thực hiện đúng hoặc có những điều chỉnh cần thiết, kịp thời, sát với thực tế.

Chức năng lãnh đạo, chỉ đạo: Chức năng này là việc lãnh đạo quá trình thực hiện bao gồm nhiều hoạt động liên quan đến cơ chế, chính sách hành vi, phong cách làm việc và quản trị nhằm khuyến khích nhân viên nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của mình.  Đây là chức năng đòi hỏi sự đa dạng về nghệ thuật quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp.

Những thông tin hữu ích về quản trị doanh nghiệp mà bạn nên biết

Bốn chức năng này có mối quan hệ mật thiết và thống nhất với nhau trong một hệ thống quản trị doanh nghiệp hoàn chỉnh. Các chức năng này cần liên tục và đồng bộ để đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả, mang lại chất lượng công việc cao.

Một số những bí quyết quan trọng trong quản trị doanh nghiệp

Những thông tin hữu ích về quản trị doanh nghiệp mà bạn nên biết

Để có thể thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất và mang lại hiệu quả cao thì trách nhiệm của những nhà lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Các nhà lãnh đạo nên:

  • Nắm rõ tất cả các công việc và tình hình của doanh nghiệp
  • Luôn đón nhận ý kiến và xem xét, giải quyết vấn đề mà nhân viên đề xuất
  • Tôn trọng nhân viên, không nên thiên vị bất cứ ai
  • Vừa là người sử dụng lao động vừa là người bảo vệ nhân viên.

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84 2435537799

 

Xem thêm:

>>> Giới thiệu về công ty phần quản lý TimeSOFT- công ty hàng đầu về lĩnh vực phần mềm tại Việt Nam

>>> Những điều cần biết về cổng thanh toán trực tuyến

>>> OOC vững bước vào kỷ nguyên 4.0: Thách thức mới, cơ hội mới

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*