Hóa đơn đặt in trước ngày 01/01/2018 được sử dụng đến khi nào?

Có một vấn đề thường thấy tại các doanh nghiệp hiện nay đó chính là lượng hóa đơn giấy đã đặt in vẫn còn. Nhiều doanh nghiệp hiện tại vẫn đang sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra đó chính là đối với các hóa đơn đặt in trước ngày 01/01/2018 thì sẽ được sử dụng đến khi nào?

Có thể thấy, các vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử như cách nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng, cách sử dụng hóa đơn điện tử, giai đoạn chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử… luôn được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Trong nội dung bài viết này sẽ tập trung giải quyết vướng mắc về thời hạn sử dụng hóa đơn giấy cho khách hàng.

Tại Điều 36 Nghị định 119/2018 đã quy định chi tiết việc chuyển tiếp từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể quy định như sau:

-Thứ nhất: Đối với các doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in với cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP.

hóa đơn đặt in

– Thứ hai: Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế (theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

– Thứ ba: Đối với các doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP thì vẫn sử dụng hóa đơn đặt in đến hết ngày 31/10/2020.

Căn cứ vào quy định trên có thể rút ra kết luận ngắn gọn như sau:

– Đối với các doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2018 thì sẽ được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 31/10/2020.

Lợi ích khi sớm chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử sớm 

3 lưu ý quan trọng khi sử dụng hệ thống thuế điện tử eTax

-Đối với các doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 thì sẽ được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. 

Như vậy, việc sử dụng hóa đơn điện tử trước sau gì cũng là điều bắt buộc, do vậy, các doanh nghiệp càng sớm thực hiện càng được hưởng lợi ích như: 

– Có thể sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

– Có thời gian tìm hiểu về hóa đơn điện tử

– Tăng khả năng cạnh tranh

– Đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của xã hội

Tóm lại, việc sử dụng hóa đơn đặt in trước ngày 01/01/2018 sẽ được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020, Cơ quan thuế khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi lên sử dụng hóa đơn điện tử sớm để có thể đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội hiện nay, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Hy vọng bài viết đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích về thời hạn sử dụng hó đơn đặt in.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*